Velkommen til Jysk Automationsteknik

Ring (+45) 73 70 78 45

Kundeservice

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra Jysk Automationsteknik ApS (herefter Jysk Automationsteknik), hvis ikke andre skriftlige betingelser er aftalt mellem køber og Jysk Automationsteknik.

Priser
Vi tager forbehold for tastefejl i såvel tekst som priser, ligesom ved pris- og konstruktionsændringer uden for vor kontrol. 
Alle anførte priser er i danske kroner, excl. leveringsomkostninger. 
Betaling
Betaling kan foretages med VISA/Dankort samt Mastercard eller ved bankoverførsel. Der pålægges ikke gebyrer ved køb via betalingskort hos Jysk Automationsteknik.
Kun erhvervsdrivende kan handle hos Jysk Automationsteknik.  
Private virksomheder og offentlige institutioner har mulighed for at købe på faktura, det vil sige indgå en kreditaftale efter forudgående positiv kreditvurdering. Det samme gælder ved EAN-fakturering, hvor EAN nummeret blot skal oplyses ved bestillingen. Hvis intet andet er aftalt, vil faktura herefter blive fremsendt med forfald senest 14 dage efter fakturadato.
Såfremt betalingsbetingelserne ikke overholdes, beregnes 2% i rente pr. påbegyndt måned samt rykkergebyr. Ejendomsretten til de leverede produkter tilkommer Jysk Automationsteknik, indtil disse er fuldt betalt af køber.
Forsendelse og levering
Leveringsomkostninger dækker fragt og emballage. Fragten beregnes på baggrund af volumen på de forskellige varer. Leveringstiden er angivet på de enkelte varer. Nogle varer leveres fra lager, andre leveres direkte fra ordreproducerende fabrikker i udlandet. Ved disse varer er leveringstiden længere. Leveringsadressen vil fremgå af ordrebekræftelsen, som du modtager på den indtastede e-mailadresse.
Levering vil ske til hovedadressen/hoveddøren, hvis intet andet er anført. Hvis der er specielle forhold vedrørende leveringen, skal dette angives ved bestillingen. Hvis leveringen forsinkes i forhold til den oplyste, informerer vi dig herom per mail.
Fragtprisen gælder for levering til Jylland, Fyn og Sjælland samt alle brofaste øer. Ved forsendelser til andre områder, ring venligst og forespørg på fragtprisen.
Fortrydelsesret
Alle omkostninger forbundet med returneringen afholdes af køber.  
For erhvervskunder tages det solgte kun retur efter forudgående aftale.
Dokumentation
Hvis der forefindes dokumentation til de bestilte varer, følger denne med leverancen fra Jysk Automationsteknik.
Garanti
Vi yder 1 års garanti på alle vore varer, hvis intet andet er aftalt.
Reklamation
Ved reklamation på modtagne varer fra Jysk Automationsteknik, skal vi hurtigst muligt, efter at fejlen er opdaget, have meddelelse herom per mail på info@jyskautomationsteknik.dk.  Det er købers pligt at angive, og på forlangende vise, hvordan manglen/fejlen viser sig.
Persondata
I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1. Iht regnskabsloven beholder vi oplysninger om vore kunders køb i 5år fra købs dato og herefter slettes de.